Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

  Tanıtım
1998 yılından bu yana hizmet veren bölümümüzde halen sekiz öğretim görevlisi çalışmakta ve tüm ortopedik branşlarda hizmet vermektedir.

Deneyimli ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde, Ortopedi bölümümüz sadece Adana ve çevresinden değil, tüm Türkiye’den ve Dünya’dan hasta kabul eden bir referans merkezi haline gelmiştir. Alanındaki gelişmeleri yakından takip eden ve yenilikleri hiç zaman kaybetmeden uygulamaya koyan akademik kadromuz sayesinde ortopedi bölümümüz bu konuda da öncü bir rol üstlenmektedir. Bu sayede günümüzde dünya genelindeki hastanelerde uygulanan teknikler hastanemizde eksiksiz olarak başarıyla uygulanmaktadır.

Bugün bir Türk vatandaşının herhangibir ortopedik cerrahi gerekliliği için yurtdına gitme zorunluluğu kalmadığı gibi fiyat kalite oranlarına bakıldığında sağlık turizminin tersine döndüğü rahatlıkla söylenebilir. Bölümümüz uygulanan ameliyatlardaki başarı ve düşük komplikasyon oranları açısından karşılaştırıldığında dünyadaki bir çok merkez ile yarışmaktadır. Ekibimiz bu başarını haklı gururunu yaşamaktadır.  Hastalıklar

Travma
Protez cerrahisi
Artroskopik cerrahi uygulamaları
Diz eklemi hastalıkları
Kalça eklemi hastalıkları
Omuz eklemi hastalıkları
Omurga hastalıkları
Uzuv deformite ve kısalıkları
Pediatrik (çocuk) ortopedi
El ve el bileği hastalıkları
Ayak ve ayakbileği hastalıkları
Kas- iskelet sistemi tümorleri
Ortopedik enfeksiyonlar ve kemik kaynama problemleri

KEMİK KIRIKLARI

Kemik kırığı, kemik esnekliğini aşan direkt veya dolaylı travma nedeniyle kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kemiğin herhangi bir yerinde gelişebilir. Kırıklara neden olan başlıca sebepler: Trafik kazaları, düşme, çarpma, burkulma, ev içi kazalar, iş kazaları, spor kazaları ve yaralanmaları, üzerine cisim düşmesi, ateşli silah yaralanması gibi travmalardır. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki yumuşak dokuları(deri, kaslar, tendon, bağları, damar ve sinirler) yaralayabilir.

Belirtileri; travmaya maruz kalan bölgede şişme ve morarma, şiddetli ağrı veya hareket kısıtlılığı, normal olmayan görünüş, şekil bozukluğu, kemik uçları oynatıldığında sürtünme sesi, genel olarak görülen belirtilerdir.

Kemik kırıklarında tedavinin amacı, vucut bütünlüğünün sağlanırken fonksiyonun geri kazanılmasıdır. Temel olarak kemik kırıkları alçı ile tespit ya da cerrahi tespit yöntemleri kullanılarak tedavi edilirler. Cerrahi tespit yöntemleri olarak kullanılan materyaller den bazıları şunlardır:

 • Tıbbi çelik Plak-vidalar
 • Titanyum kilitli plak-vidalar
 • İntramedüller çiviler
 • Tek taraflı veya çember şeklinde eksternal fiksatörler (ilizarov)

Kliniğimizde başarı ile uygulanan en çok yapılan kırık ameliyatları;

 • Bel ve boyun omurga kırıkları
 • Kalça kemiği kırıkları
 • Alt ve üst ekstremite kırıkları
 • Karmaşık eklem çevresi kırıkları (diz, dirsek, omuz)
 • El bileği ve ayak bileği kırıkları
 • Pelvis kırıkları
 • Çocukluk dönemi dirsek kırıkları

 

Kırık iyileşmesi çocukluk döneminde ortalama 4-8 hafta arasında olurken, erişkin dönemde ortalama 5-12 hafta arasında olmaktadır. Kırık iyileşmesini geciktiren en önemli sebepler; sigara kullanımı, şeker hastalığı, iyi beslenmemedir.

 PROTEZ CERRAHİSİ

Osteoartrit/ Artroz, halk arasında yaygın bilinen adıyla eklem kireçlenmesi, eklem yüzeylerinin çeşitli sebeplere bağlı olarak harabiyeti sonucu ağrı, deformite ve fonksiyon kaybı seyreden kronik bir eklem hastalığıdır. 40 yaşın üzerinde en sık görülen eklem rahatsızlığı olan osteoartrit kişinin hareket özgürlüğünü kısıtlayan rahatsızlıkların başında gelir. Hastalık şiddetini eklemde oluşturduğu harabiyete ve kıkırdak yüzeylerdeki aşınmayla doğru orantılı olarak gösterir.

Erken evrelerde ağrı sadece zorlayıcı fiziksel aktivitelerde oluşurken, ilerleyen evrelerde gece istirahat ağrısı, günlük haretleri yapmada güçlük, hareket kısıtlılığı, eklemlerde şekil bozuklukları ile seyredebilir.

Tedavi hastalığın erken evrelerinde ilaç ve fizik tedavi uygulamalarıyla yapılabilir fakat hastalığın geç evrelerinde bu tedaviler yetersiz kalacaktır. Cerrahi tedavi diğer tüm tedavi seçeneklerini yetersiz kalması sonucu son çare olarak gündeme gelir.

Eklem protezi uygulanması cerrahi tedavi seçeneklerinin en sonuncusu olarak yer alır. Protez cerrahisi, eklem hareket kısıtlılığı ve eklem ağrısı şikayetlerini giderilmesinde uygun hasta grubunda en etkili çözüm methodudur.

Protez genel anlamıyla vucudun eksik veya yetersiz olan organ veya uzuvunun fonksiyonunu taklit eden cihaza verilen addır. Eklem protez cerrahisi artık yeterli iş göremeyen eklemin cerrahi bir işlemle çıkartılıp yerine yapay bir eklemin yerleştirilmesi işlemidir.

Günümüzde birçok eklemin cerrahi olarak değiştirilmesi mümkün olmaktadır. Bunlar başlıca kalça ve diz eklemi olmak üzere, omuz, dirsek, ayak bileği, omurga diski, parmak eklemlemleridir.

Hareketin özgürlük demektir ve özgürlüğün kısıtlandığı bu gibi durumlarda ortopedik tedavi seçenekleri hastanın özgürlüğünü geri kazanmasını mümkün kılmaktadır.

Her cerrahi işlemde olduğu gibi protea cerrahsinin de kendine has riskleri mevcuttur. Bu riskleri en aza indirmek ve hasta memnuniyetini en çok arttırmak için şu üç sartın bir arada olması önemlidir:

Doğru hasta, doğru teknik koşullar ve doğru cerrah!
ARTROSKOPİK CERRAHİ UYGULAMALARI

“Önce zarar verme” antik çağlarda bile tıp okularında öğretilen ve halen geçerliliğini sürdürmekte olan bir prensiptir. Artroskopik cerrahi, hastanın vücut bütünlüğüne en az etki ederek, en fazla faydayı sağlamayı hedef edindiğinden bu prensiple uyumludur.

Artroskopik cerrahide 5-6 mm.lik cilt kesileriyle açılan 2 veya 3 adet giriş yollarından gönderilen kamera sistemi ve özel dizayn edilmiş cerrahi aletler yardımıyla eklem dışarıdaki ekrandan görülerek eklem içinde istenilen işlemlerin yapılması mümkün hale gelir.

Artroskopide cerrahi etki en az olduğundan ameliyat sonrası ağrı ve iyileşme süresi de az olmaktadır. Hastalara ameliyat sonrası erken hareketlerine başlamakta ve genellikle hastanede yatmadan aynı gün taburcu olmaktadırlar.

Bügün için artroskopik girişimin yapılmadığı eklem hemen hemen yok gibidir. Başlıca Diz, omuz, ayak bileği,kalça, dirsek, el bileği eklemlerinde eklem debritmanı, bant eksizyonu, bağ tamiri, kıkırdak onarılması gibi işlemler yapılabilmektedir.

 
DİZ EKLEMİ HASTALIKLARI

Diz hastalıklarına uygulanan cerrahiler genel olarak iki başlık altında incelersek;

Diz ekleminin spor yaralanmalarında; artroskopik menisektomi veya meniskus tamiri, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ tamiri, mikrofraktür veya osteokondral kıkırdak nakli , iç-dış yan bağ ve kombine bağ yaralanmalarında rekonstrüksiyon ameliyatları, kıkırdak yaralanmaları tedavisi

Diz ekleminin kireçlenmelerinde (gonartroz); eklem içi enjeksiyon, total eklem protezi, unikondiler (kısmi) eklem protezi, protezsiz kemik düzeltme ameliyatları (osteotomi) tedavisi


KALÇA EKLEMİ HASTALIKLARI

Kalça top yuva uyumu gösteren, vücudun alt uzuvlarının gövdeye bağlanmasını sağlayan, oturup kalkmada ve yürümede etkin rol üstlenen vücudun büyük eklemlerinden birisidir.

Ortopedik cerrahi girişimler içerisinde kalça eklemi ile ilgili olarak;

Kalça eklemi kırıklarında açık ve kapalı kemik içi çivileme, kalça protezi ameliyatları,

Kalça ekleminin kireçlenmelerinde (koksartroz), total kalça protezi, protezsiz kemik düzeltme ameliyatları (osteotomi)

Kalça eklemi hastalıklarının kapalı yöntemle (artroskopi) tedavisi

Kalça eklem kıkırdak hastalıklarında, aşılama ve kemik ekleme ameliyatları yapılmaktadır.OMUZ EKLEMİ HASTALIKLARI

Omuz eklemi üst ekstremitenin gövdeye bağlanıtısını sağlayan karmaşık yapıda çok yöne hareketli bir eklemdir.

Omuz da en sık görülen rahatsızlıklar:

 • Omuz sıkışma hastalığı
 • Rotator manşet yırtığı
 • Donmuş omuz hastalığı
 • Tekrarlayan omuz çıkık hastalığı
 • Kalsifik omuz tendiniti (kas içine kireç oturması)
 • Omuz osteoartriti (Kireçlenme)

Omuz sıkışma sendromu nedir?

Omuz sıkışma hastalığı bir veya daha fazla problemin bir arada bulunması ile gelişir. Bu problemler; Bursit, bursa denilen yağlayıcı keseceğin şişmesidir. İleri yaşlarda kendiliğinden de gelişebilir. Tendinit rotator manşet tendonlarının şişme- ödem-iltahabıdır. Omuz başının üzerindeki kemik çatının ön kısmının (akromion) aşırı kıvrık olması da kolu yukarıya kaldırma sırasında tendonların buraya sıkışmasına neden olur. Sürtünme tendonlarda tendinit gelişmesine ve ileri vakalarda yırtık gelişmesine neden olur.

Tekrarlayan omuz çıkığı

İlk omuz çıkığı genellikle oldukça büyük bir travmayla olur. İlk çıkık sonrası tedavi kurallarına uygun yapılmış bile olsa yeniden çıkma olasılığı vardır. Özellikle ilk çıkık 20 yaş altında olmuşsa %50’nin üzerinde yeniden çıkık olasılığı vardır.

İlk çıkık sırasında omuz sabitliğini sağlayan dokuların bir kısmının iyileşememesi yeniden çıkığa neden olur. Tekrarlayan çıkıklar omuz ekleminde bozulma ve kireçlenmelere neden olurken omuz çevresi adele ve tendonlarda kalıcı hasarlar oluşturabilir. Ayrıca beklenmeyen zamanlarda oluşan omuz çıkıkları ek sorunlara da neden olur. Bütün bu nedenlerle tekrarlayan omuz çıkıklarında cerrahi tedavi önerilir.

 OMURGA HASTALIKLARI

Omurga 5 gruba ayrılmış 33 kemikten oluşan, vucudun üst ve alt bölümünü birbirine bağlayan, aynı zamanda vucuda destek sağlayan ana iskelet yapılarından biridir.

Ortopedik cerrahi uygulamaları içinde genel olarak boyun, sırt ve bel omurlarını ilgilendiren doğumsal, gelişimsel, travmatik veya enfeksiyona ait her türlü hastalık tedavi edilmektedir.

Omurga hastalıklarının tedavisinde:

Omurganın travma(düşme, çaprma, araç kazası vb.) veya kemik erimesi sonrası oluşan kırıklarının tedavisi,

Omurganın doğuştan yada sonradan oluşan her türlü şekil bozuklularının (skolyoz, kifoz) tedavisi,

Bel ve boyunda yaşlanma yada romatizmal hastalıklara bağlı gelişen darlıkların (spinal stenoz) ve eğriliklerin tedavisi

Bel kayması (spondilolistezis), bel fıtığı tedavisi

Omurganın tümör ve enfeksiyonlarının tedavisi yapılmaktadır.


4 yaşında erken başlangıçlı skolyoz

Büyüyen Omurgada Uzayan Rod Uygulaması- 6 ayda bir hastaya uzatma uygulamıştır.Uzatma İle Eğrilik ve Boyunda Eğilme DüzeliyorAmeliyat Öncesi ve SonrasıAmeliyat Öncesi ve SonrasıAmeliyat Öncesi ve SonrasıOmurların Birbiri Üzerinde Kayması
(
Spondilolistezis)Kamburluk (Kifoz)
Ameliyat Öncesi ve SonrasıAmeliyat Öncesi ve SonrasıOmurganın Yana Doğru Eğilmesi (Skolyoz)
Ameliyat Öncesi ve SonrasıAmeliyat Öncesi ve SonrasıKırık Sonrası Kamburluk Gelişen Hastada Osteotomi 
(omurganın düzeltilmesi)Ameliyat Öncesi ve SonrasıUZUV EĞRİLİK VE KISALIKLARI

Uzuvları oluşturan kemiklerin doğumsal veya sonradan çeşitli nedenlere bağlı olarak (travma, enfeksiyon, tümör vb.) normal anatomik diziliminden sapmaları veya boy uzunluklarının değişmesi ile uzuv eğrilikleri veya kısalıkları bazende her ikisi birden oluşur. Çoğu zaman sakatlık derecesine varabilen yürüme bozuklukları oluşturan bu tablo uygun tedavi edilmezse kişinin yaşam konforunu çok azaltan bir etki oluşturur.

“Kemik uzatılması” ‘nın ilk prensipleri Rus bir cerrah tarafından (Gavril Abromovich İlizarov) 1950 li yılarda ortaya atılmıştır. Bu prensipler günümüze geliştirilerek taşınmıştır. Kliniğimizde bu prensipler ışığında her türlü kısalık ve deformite akut veya tedrici olarak düzeltilebilmektedir. Bu amaçla genellikle hastanın uzuvuna “ekternal fiksator” denilen cihazlar yerleştirilmektedir. Hastalar bu cihazların taşınması ve bakımı ile her türlü bilgi ile eğitilmekte ve düzenli aralıkarla tedavini sonuna kadar kontrole çağrılmaktadır. Ameliyat aşaması olduğu kadar ameliyatın planlanması ve takip aşaması çok önemlidir.

Tedavinin uzun ve zahmetli olmasına karşın doğru teşhis ve tedavi ile yeterli takip edilen hastalarda sonuç memnuniyet verici olmaktadır. Günümüzde çarpık bacak, parantez bacak veya eklem kısalığına bağlı topallama hastanın kaderi olmaktan çıkıp tedavi edilebilir hastalıklar grubuna girmiştir. Bunun için hastaların kemik uzatma ve düzeltme yapılan merkezlere başvurmaları yeterli olacaktır.
ÇOCUK ORTOPEDİSİ UYGULAMALARI

Çocuk bedeni erişkinin küçük bir kopyası gibi görülmesine rağmen ortopedik olarak tedavide bir farklı özellikler barındırır.

Genel uygulamalar: kalça çıkığının ultrason yardımı ile tanısı, cerrahi ve cerrahi dışı yötemlerle tedavisi, ayak şekil bozuklukları, düz tabanlık, içe basma ve yürüme problemlerinin tedavisi şeklindedir.

Doğuştan gelen problemlerin tedavisi (çocuk felci sekeli, serebral palsi) gibi bir çok çocuk yaş grubunu ilgilendiren hastalık erken teşhis ve tedavi ile ileri yaşlara taşınmadan tedavi edilerek başarı şansı arttırılmaktadır.

Çocuk ortopedisinde erken teşhis fonksiyon kurtarıcıdır!El ve EL BİLEĞİ HASTALIKARI

El ve elbileğinin hastalıklarının ortopedik olarak tedavisi genel olarak şunları içerir:

El bileğinde sinir sıkışması (karpal tünel sendromu), tetik parmak tedavisi , DeQuervain Tendiniti (kiriş iltihabı) , el bileğindeki şişlikler ( Ganglion Kistler), Duputyrens Hastalığı, Tenisçi ve Golfçü dirseği tedavisi

Yeni yada önceden oluşmuş damar, sinir, tendon (kiriş) yaralanmalarının tedavisi,

El ve elbileği bölgesi kırık, tümör ve enfeksiyonlarının tedavisiAYAK ve AYAK BİLEĞİ HASTALIKLARI

Ayak bileği üst üste iki eklem bulunan bir yapıdır. Bu sayede ayak bileği hem yukarı ve aşağı hem de, iç ve dış yanlara hareket edebilir. Bununlar birlikte ayak bileğimiz iç ve dış yanından kuvvetli bağlar ile desteklenir.

Ayak yapımızda 26 adet kemik bulunur. Bu kemiklerin bir arada düzenli hareket etmesini sağlayan karmaşık bir tendon ve bağ yapısı mevcuttur. Bu açıdan ayak, üç ayrı kısım (Ön-orta-arka) olarak incelenir.

Ayak

Ön ayak hastalıkları:

 • Halluks valgus (başparmak çıkıntısı)
 • Halluks rigudus( başparmak ekleminin kireçlenmesi)
 • Çekiç parmak hastalığı
 • Tırnak batması
 • Morton nöroma
 • Diyabetik ayak yaraları

Orta ayak hastalıkları:

 • Metatarsalji (tarak kemiklerinin taban düşüklüğü)
 • Pes planus (düz tabanlık)
 • Sonradan edinilmiş düztabanlık (T. Posterior tendonunun yetersizliği sonucu)
 • Lisfrank ekleminin kırıklı-çıkığı
 • Tarak kemiği stres kırıkları

Arka ayak hastalıkları:

 • Plantar fasiit (Topuk dikeni)
 • Aşil tendon problemleri
 • Peroneal tendon problemleri
 • Dış yan bağlarda instabilite
 • Navikuler kemiğin avasküler lezyonları

Ayak bileği hastalıkları:

 • Talus kemiğinin kıkırdak problemleri (OCD)
 • Talus kemiğinin avasküler lezyonu
 • Tekrarlayan ayak bileği çıkıkları
 • Ayak bileği osteoartriti (kireçlenmesi)
 • Diyabetik charcot hastalığı (Ağrısız ayak bileği kireçlenmesi)

 KAS VE İSKELET SİSTEMİ TÜMÖRLERİ

Tümör, hücrelerin kontrol dışı çoğalmaları sonucu oluşan vücuttaki kitle veya şişliklerdir. Kemik tümörlerinde oluşma nedeni belli değildir. Kemik tümörlerinin çoğu iyi huyludur. Ancak %1 kadarı kötü huyludur. İyi huylu kemik tümörleri kötü huylu tümörler gibi vücuda yayılıp yaşamı tehdit etmezler. Vücudun diğer bölgelerinden başlayıp kemiğe sonradan ulaşan tümörlere metastatik kemik tümörü ismi verilir. En çok akciğer, böbrek ve meme kanserleri kemiğe metastaz yaparlar.

Klinik belirtiler: Kemiğin yüzeyinde sert, hareket etmeyen bir şişlik, bu şişliğin zaman içinde büyümesi, bazen ağrı, kemiğin travma olmadan kendiliğinden kırılması, damar ve sinir yapılarına basısı sonucu uyuşukluk ve güçsüzlük.

Tümör tanısı konulması için yeterli radyolojik inceleme ile birlikte çoğu zaman biopsi yapılması gerekmaktedir. Biyopsi yöntemleri; lokal anestezi ile yapılan iğne biyopsisi ve cerrahi olarak yapılan açık biyopsisi dir.

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde tedavi tümörün tipine göre şekillenir. İyi huylu tümörlerde bazen klinik gözlem yeterli iken bazı tiplerinde kemiği zayıflatma riski var ise ameliyat etmek gerekebilir. Kötü huylu tümörlerde ise tedavi, cerrahi olarak tümörün etraf sağlam dokular ile çıkartıldıktan sonra ilaç veya ışın tedavisinin yapılmasıdır. Tümör cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra bacağın yada kolun fonksiyon görebilmesi için vücut içine yapay protez konulur. Eğer tanı için geç kalınmış ve vücuda tümör yayılmış ise hayatı korumak için uzuvun alınması gerekebilir.

Kliniğimizde başarı ile tedavisi uygulanan tümör ameliyatları,

 • Diz çevresi kötü huylu kemik tümörlerinin ameliyat
 • Omurganın kötü huylu tümörlerinin ameliyatları
 • Bacak ve kol da bulunan her türlü kemik tümörü ameliyatı


Bölümümüzce Sık Görülen Hastalıklar

ORTOPEDİK ENFEKSİYONLAR VE KAYNAMAMA

Ortopedik enfeksiyonlar tedavisi en güç enfeksiyonların başında gelmektedir. Ortopedik operasyonlar sırasında yerleştirilen implantlar mikroorgamizmalar için iyi bir konak oluşturmaktadır. Ayrıca kan dolaşımının olmadığı bu yapılara antibiotik yeteri kadar taşınamamaktadır. Tedavisi uzun, hasta ve hekim için zahmetli, çoğu zaman bazı kısıtlılıkların kaldığı kemik enfeksiyonları bu nedenlere her ortopedistin korkulu rüyasıdır.

Kemik enfeksiyonlarından kaçınmanın en iyi yolu ondan korunmaktır. Ortopedik ameliyatlar sterilizasyon şartları sağlanmış ameliyathanelerde ve yumuşak dokulara saygılı bir şekide kemik kan dolaşımını bozmadan yapılmalıdır.

Kırık ameliyatları sonunda oluşan enfeksiyonlar genellikle kemiğin kaynamaması ve konulan implantın kırılması ile sonuçlanmaktadır. Bu durum kolayca tedavi edilecek basit bir kemik kırığını bile hastanın uzun yıllar uğraştığı kronik bir sorun haline getirebilmektedir.

 
 
Unknown database 'drindex_yeni'