Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünde eğitim ve öğretim Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi bölümlerinde görevli hekimler tarafından yürütülecektir.

Görüntüleme teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu alanda nitelikli teknikerlere olan ihtiyaç belirgin olarak artmıştır.

Amacımız;
tanı ve tedavi amaçlı yüksek teknolojiye sahip görüntüleme sistemlerini kullanabilen ve aldığı bilgiyi yorumlayabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.
Bu programdan mezun olarak ön lisans diploması ve radyoloji teknikeri ünvanı alan bireyler ülkemizde Devlet ve Üniversite hastaneleri ve özel merkezlerde; Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi bölümlerinde görev alabilirler.

Programın başarısı her yarıyılın ortasında ve sonunda yapılacak yazılı sınavlar sonucunda belirlenecektir. Programdan mezun olabilmek için tüm kredilerin tamamlanması ve stajlardan başarılı olunması gerekmektedir.

Programdan mezun olabilmek için yapılması gerekli stajlar, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Yüreğir ve Seyhan Hastaneleri ile Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir.

2008 – 2009 eğitim-öğretim yılında eğitimine başlayan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı 40 kişilik kontenjanıyla başarıyla öğrenci yetiştirmekte ve programımız öğrenci tercihlerinde en çok talep gören bölümlerin başında yeralmaktadır.